Thứ Bảy , 23 Tháng Ba 2019
You are here: Home » Đào tạo Ngoại Ngữ

Đào tạo Ngoại Ngữ

NGOẠI NGỮ THANH NIÊN

ANH VĂN CHỨNG CHỈ A

LUYỆN THI ANH VĂN CẤP TỐC B

 

Tối: 2- 4- 6

+       Khóa học: 1.5 tháng

+       Thời gian học:18h00 – 19h30

+       Nhận học viên đến: 30/08/17

+       Khai giảng: 30/08/17

+       Học phí: 1.400.000 đ

(đã bao gồm lệ phí thi)

 

Tối: 3 – 5 – 7

+       Khóa học: 2 tuần

+       Thời gian học: 18h00 – 19h30

+       Nhận học viên đến: 30/08/17

+       Khai giảng: 30/08/17

+       Học phí CCA: 1.600.000 đ

+       Học phí CCB: 2.000.000 đ

 

ANH VĂN GIAO TIẾP

ANH VĂN VỠ LÒNG

 

Tối: 3 – 5  – 7

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học:18h00 – 20h30

+       Nhận học viên đến: 25/07/17

+       Khai giảng: 25/07/17

+       Học phí: 1.000.000 đ

 (Học không có thi)

 

Tối: 3 – 5 – 7

+       Khóa học: 3 tháng

+       Thời gian học: 18h00 – 19h30

+       Nhận học viên đến: 25/07/17

+       Khai giảng:25/07/17

+       Học phí: 1.000.000 đ

(Học không có thi)

ANH VĂN CHỨNG CHỈ B

Tối: 2 – 4 – 6 

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học: 19h30 – 21h00

+       Nhận học viên đến:

+       Khai giảng:

+       Học phí: 2.700.000 đ

 (đã bao gồm lệ phí thi)

 

Tối: 3 – 5 – 7 

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học: 19h30 – 21h00

+       Nhận học viên đến:

+       Khai giảng:

+       Học phí: 2.700.000 đ

 (đã bao gồm lệ phí thi)

 

HOA VĂN GIAO TIẾP VỠ LÒNG

HOA VĂN ĐÀM THOẠI

Tối: 2 – 4 – 6    

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học: 19h30 – 21h00

+       Nhận học viên đến: 10/07/17

+       Khai giảng: 10/07/17

+       Học phí: 1.000.000 đ

* Không có thi, học phí chưa bao gồm giáo trình.

Tối: 2 – 4 – 6    

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học: 18h00 – 19h30

+       Nhận học viên đến: 21/07/17

+       Khai giảng: 21/07/17

+       Học phí: 1.000.000 đ

* Không có thi, học phí chưa bao gồm giáo trình.

 

HOA VĂN GIAO TIẾP NÂNG CAO A2

Tối: 2– 4 – 6 

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học: 18h00 – 19h30

+       Nhận học viên đến: 25/07/17

+       Khai giảng: 25/07/17

+       Học phí: 600.000 đ

* Không có thi, học phí chưa bao gồm giáo trình.

 

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP CĂN BẢN

 

Tối: 2 – 4 – 6   

+       Khóa học: 03 tháng

+       Thời gian học:19h30 – 21h00

+       Nhận học viên đến: 30/08/17

+       Khai giảng:30/08/17

+       Học phí: 1.400.000 đ

* Không có thi, học phí chưa bao gồm giáo trình (KOREAN QUICK & EASY).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Ghi Danh Khoa Ngoại Ngữ

(Phòng Tư Vấn – Giới Thiệu Việc Làm)

Điện thoại: 0650 3840.544 – 0978 325 355 (Ms Nhung).

 

afdsfsd

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top