Thứ Bảy , 23 Tháng Ba 2019
You are here: Home » Giới thiệu

Giới thiệu

Trung Tam  GTVL Front

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Thanh Niên Tỉnh Bình Dương.

Được thành lập theo quyết định 373 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương, ngày 01/02/2008.

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Các chức năng:

  • Dạy nghề
  • Tư vấn và giới thiệu việc làm.
  • Tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực lao động trẻ.

Tiêu chí:

Phát triển nguồn nhân lực trẻ là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế  – xã hội và hợp tác hội nhập kinh tế thế giới. Việc nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho lao động trẻ là chiến lược xuyên suốt nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, tạo bước đột phá về chất lượng dạy nghề, tăng dần tỉ lệ lao động có kỹ luật và kỹ thuật, tay nghề trong cơ cấu lao động.

Giúp cho thanh niên có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, tiếp cận các thông tin để dễ dàng tìm việc, có cơ hội lựa chọn nghề phù hợp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đây cũng là hoạt động trọng tâm của đơn vị, là mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Thanh Niên tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ:         168 đường Phú Lợi, P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại:     0650.3840544        Fax: 0650.3844433

Website:       www.vieclamthanhnienbinhduong.com.vn

Scroll To Top