Thứ Bảy , 23 Tháng Ba 2019
You are here: Home » HOẠT ĐỘNG » ĐỀ ÁN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

ĐỀ ÁN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Đề án Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022 là sự cụ thể hóa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI thông qua. Đề án tập trung giải quyết những vấn đề xã hội mà thanh niên đang quan tâm hiện nay, như: định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên; nâng cao kiến thức, kỹ năng đối với đội ngũ cán bộ đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm.

Đề án đưa ra các nội dung, phương pháp cụ thể xoay quanh các mục tiêu đã được đặt ra, cụ thể là: các phương pháp về Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm, Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, Giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, Nâng cao năng lực và nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn về nghề nghiệp, việc làm; nâng cao năng lực hoạt động các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên.

Với chỉ tiêu, Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu thanh thiếu niên trong đó tập trung đối tượng học sinh cuối cấp trong các trường THCS, học sinh THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên; Tập huấn 80.000 lượt cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội về nghề nghiệp, việc làm, Đề án được triển khai trên phạm vi cả nước, thống nhất thực hiện trong các cấp bộ Đoàn, phối hợp tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên cả nước.

Scroll To Top